mobile event networking app is here!

Explore Now
Event networking - b2match
In-person

Underhållsmässan 2024

Manufacturing

Mar 12 - 15, 2024

Gothenburg, Sweden

English

Free

Visit Event WebsiteRegister Now

Registration is open until March 15, 2024.

Already registered? Login to access this event.

54

Participants

4

Meetings

7

Sessions

About this event

Välkommen till Underhållsmässan 12-15 mars 2024! Underhållsmässan är en branschöverskridande mötesplats med fokus på drift- och underhållsverksamhet. Fackmässan hade premiär 1984 och har sedan dess stadigt utvecklats till att vara en modern arena för den senaste teknologin, men också för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. - Träffa branschens viktigaste aktörer - Träffa kollegor och konkurrenter - Hitta smarta lösningar för ett kostnadseffektivare underhåll - Delta i kostnadsfria utbildningar och seminarier Welcome to the Maintenance Fair on March 12-15, 2024! The Maintenance Fair is an industry-crossing meeting place with a focus on operations and maintenance activities. The trade fair premiered in 1984 and has since steadily developed into a modern arena for the latest technology, as well as for exchange of experiences and competence development. - Meet the industry's key players - Connect with colleagues and competitors - Discover smart solutions for more cost-effective maintenance - Participate in free training sessions and seminars

Event Organiser

Svenska Mässan