AGROPODIOM 2024 Matchmaking event

29 Aug – 20 Sept 2024 | Debrecen, Hungary

AGROPODIOM 2024 Matchmaking event

29 August 2024 - 20 September 2024|


4032 Debrecen, Hungary

Campus of the Agricultural Research Institute and Farm of the University of Debrecen.

Welcome to the AGROPODIOM 2024 Matchmaking event! Köszöntjük az AGROPODIOM 2024. partnerekereső rendezvényünkön!

The Chamber of Commerce and Industry of Hajdú-Bihar County, the PRIMOM Foundation for Enterprise Promotion of Sz-Sz-B County and the Technology Transfer Center CENTI members of the Enterprise Europe Network organize a matchmaking event "AGROPODIUM" at the Farmer-Expo International Agricultural and Food Exhibition, from 29th to 31st August 2024, Debrecen, Hungary. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány és a CENTI Technológia Transzfer Központ az Enterprise Europe Network tagjaiként „AGROPODIUM” címmel partnerkereső rendezvényt szerveznek a Farmer-Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon, 2024. augusztus 29-31. között, Debrecenben.

On 29th August, the registrants will be able to attend the Farmer-Expo International Agricultural and Food Exhibition in person from 13:00 to 16:00, while the rest of the b2b event will be online between 30th of August to 20th September. Augusztus 29-én 13:00 és 16:00 óra között a regisztráltak személyesen vehetnek részt a Farmer-Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon, a b2b rendezvény fennmaradó része pedig augusztus 30. és szeptember 20. között online formában valósul meg.

Farmer-Expo is one of the oldest and most prestigeous agricultural exhibitions in Hungary. The exhibition will also host animal and machine tool trade shows, conferences and business meetings. A Farmer-Expo Magyarország egyik legrégebbi és legrangosabb mezőgazdasági kiállítása. A kiállításon állat- és gépipari szakkiállítások, konferenciák és üzleti találkozók is megrendezésre kerülnek.

During the event the partners will organise online B2B meetings to bring together professionals (domestic and foreign ones as well) from the agriculture sector, the food industry who are interested in innovation, digitalization, resilience, sustainable and SMART-agriculture and other opportunities. A rendezvény ideje alatt a partnerek online B2B találkozókat szerveznek, hogy összehozzák a mezőgazdaság és az élelmiszeripar azon szakembereit (hazai és külföldi is), akik érdeklődnek az innováció, a digitalizáció, a rugalmasság, a fenntartható és SMART-agrárgazdaság és egyéb lehetőségek iránt.

The matchmaking event brings together companies (buyers as well as suppliers) from a large number of European countries. This is a unique opportunity to generate new business contacts and contracts. The model is time and cost efficient and has a high chance to result in business! Meetings will take place in a dedicated area and will be arranged in advance by means of this website. A partnerkereső eseményen számos európai országból érkező vállalatok (vevők és beszállítók) találkoznak. Ez egy egyedülálló lehetőség új üzleti kapcsolatok létrehozására és szerződések megvalósulására. A modell idő- és költséghatékony, és nagy eséllyel vezet megkötött üzlethez! A találkozókra egy külön erre a célra kialakított területen kerül sor, és a találkozókat előzetesen ezen a weboldalon keresztül szervezhetik meg.

Why participate? Miért érdemes részt venni?

 • As purchaser - find qualified European suppliers during effective one-to one meetings Vásárlóként - hatékony személyes találkozók során találhat képzett európai beszállítókat.

 • As market/sales manager - find new European customers Piaci/értékesítési menedzserként - új európai vásárlók felkutatása.

 • As product developer - find partners to discuss new technology and innovative solutions Termékfejlesztőként - partnereket találhat új technológiák és innovatív megoldások megvitatására.

Which sectors does the event cover? Mely szektorokat fedi le a rendezvény?

 •   Livestock;       Állattenyésztés

 • Crop production; Növénytermesztés

 • Field crop production machinery; Szántóföldi növénytermesztés gépei

 • Chemical products; Vegyipari termékek

 • Precision agriculture, agroelectronics; Precíziós gazdálkodás, agrárelektronika

 • Agricultural architecture; Agrárépítészet

 • Lifting and loading machinery; Emelő- és rakodógépek

 • Freight- and passenger trasport equipment; Teher- és személyszállító eszközök

 • Food industry; Élelmiszeripar

 • Food industry equipment; Élelmiszeripar eszközei

 • Organic farming; Biogazdálkodás

 • Environmental protection; Környezetvédelem

 • Agri-environmental management, rural development; Agrár-környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés

 • Forestry; Erdőgazdálkodás

 • Valves, pumps, power transmission; Szelepek, szivattyúk, hajtástechnika

 • Tools, instruments, stands; Szerszámok, műszerek, állványok

 • Public administrations and non-governmental professional bodies; Államigazgatási és civil szakmai szervek

 • Occupational safety, workwear; Munkavédelem, munkaruházat

 • Services. Szolgáltatások

Topic adressed and professional programmes

 • Agroenergetics; Agrárenergetika

 • Agricultural machinery and services; Mezőgazdasági gépek, szolgáltatások

 • Precision farming, automation technologies; Drone demonstrations; Precíziós gazdálkodás, automatizálási technológiák

 • Crop production input materials; Növénytermesztési input anyagok

 • Food producers, organic farming. Élelmiszergyártók, biogazdálkodás

How can you benefit from this event? Hogyan profitálhat ebből az eseményből?

 •   Publish and showcase your products, projects, services or business needs to event participants. Tegye közzé és mutassa be termékeit, projektjeit, szolgáltatásait vagy üzleti igényeit a rendezvény résztvevőinek

 • Initiate and arrange promising pre-scheduled 20 minutes long  1:1 meetings at the event    Kezdeményezzen és szervezzen ígéretes, előre tervezett 20 perces négyszemközti találkozókat a rendezvényen.

 • Generate fresh leads and meet new contacts in a time and cost-efficient way. Hozzon létre új kapcsolatokat idő- és költséghatékony módon

 • Stay one step ahead of your competitors by being seen and visibly present at the event. Legyen egy lépéssel versenytársai előtt azáltal, hogy láthatóan jelen van a rendezvényen.

See you at AGROPODIOM 2023 Matchmaking event! Találkozunk az AGROPODIOM 2023 Matchmaking eseményen!

Deadlines: Határidők:

 •   10th June – registration opens június  10. – regisztráció kezdete

 • 1st July – 16th September – booking of one on one meetings július 1. – szeptember 16. – tárgyalások foglalása

 •   29th August (13.00 – 16:00) – in person b2b augusztus 29. (13.00 – 16.00) – személyes b2b

 • 30th August – 20th September – online b2b augusztus 30. – szeptember 20. – online b2b

Hungary

17

Poland

4

Türkiye

2

Ghana

2

Bolivia

1

Ukraine

1

Sierra Leone

1

Georgia

1

United States

1

Lithuania

1

Portugal

1

Croatia

1

Latvia

1

Uganda

1

Taiwan

1

Mozambique

1

Organisers

Technological Transfer Center
Enterprise Europe Network